Един сервизен час работа е на стойност 27лв. с ДДС.
Стойността на всяка процедура ще бъде калкулирана предварително.

За основните сервизни обслужвания и ремонти очаквайте скоро фиксиран ценоразпис.