От 01.09.2012 сервиза работи с пълен капацитет и на пълен работен ден!