Екип

Екипът ни се състои от следният състав:
Николай Марковски-основателят на сервиза, дългогодишен управител в бившия официален сервиз; лицето,  с което официално комуникиратe.Oтговарящ за поръчки и доставки на авточасти.
Йордан Кънчовски – монтьор с дългогодишен опит относно Сааб;