Извършваме  ремонти по всички възли и агрегати за автомобилите SAAB. За ремонт на някои специфични детайли (например турбокомпресори, бояджийски услуги и т.н.) ползваме специализирани подизпълнители.