Предлагаме пълна диагностика и програмиране с оригинална диагностична апаратура TECH-2 за вашият SAAB. Само с такава апаратура могат да бъдат успешно диагностицирани и програмирани всички електронни модули на автомобилите SAAB. Oбикновените универсални кодочетци за всякакви марки не разполагат дори и с 10 процента от възможностите на специализираната техника, с която разполагаме.